2

Test je ondernemerskwaliteiten

 

>> Zet telkens een kruisje in het voor jou meest voor de hand liggende vakje.

 

 

meestal

soms

zelden of nooit

1. Ga je gemakkelijk om met vreemden?

2. Geloof je in je eigen kwaliteiten?

3. Laat je je gemakkelijk overdonderen door anderen?

4. Probeer je je zin te krijgen?

5. Wil je dat je ideeŽn werken?

 

 

meestal

soms

zelden of nooit

1. Neem je beslissingen alleen?

2. Doe je graag je zin?

3. Ben je in staat om de meeste dingen zelf te doen?

4. Voer je graag opdrachten alleen uit?

5. Kan je spontaan je eigen mening geven wanneer die gevraagd wordt?

 

 

meestal

soms

zelden of nooit

1. Zet je door tot het (bittere) einde?

2. Probeer je opnieuw na een mislukking?

3. Wil je meer en beter bereiken?

4. Los je ook problemen van anderen op?

5. Sta je open voor nieuwe uitdagingen?

 

 

meestal

soms

zelden of nooit

1. Vind je een oplossing voor elk probleem?

2. Pas je je aan elke situatie aan?

3. Volg je trends en evoluties?

4. Kan je je inleven in de rol van iemand anders?

5. Kan je lessen trekken uit ervaringen?

 

 

meestal

soms

zelden of nooit

1. Vind je activiteiten zonder uitdaging saai?

2. Kan je stoppen wanneer je aan de verliezende hand bent?

3. Kies je voor het onbekende?

4. Neem je graag deel aan iets als eerste kandidaat?

5. Kan je gevolgen goed inschatten?

 

 

meestal

soms

zelden of nooit

1. Neem je beslissingen in het volste vertrouwen?

2. Weet je meteen welke beslissing je moet nemen in onvoorziene omstandigheden?

3. Denk je bij je beslissing ook aan 'noodscenario's'?

4. Raadpleeg je eerst alle beschikbare informatie alvorens te beslissen?

5. Schat je de gevolgen van je beslissing in?

 

 

meestal

soms

zelden of nooit

1. Krijg je van iedereen alles gedaan?

2. Kan je goed organiseren?

3. Kan je ruzieŽnde partijen verzoenen?

4. Bied je je schouder altijd aan om uit te huilen?

5. Kan je kordaat maar toch beleefd optreden?

 

 

meestal

soms

zelden of nooit

1. Kan je meerdere oplossingen voor een probleem voorstellen?

2. Help je anderen op weg met het geven van ideeŽn?

3. Vind je in moeilijke situaties altijd een oplossing?

4. Komen nieuwe ideeŽn spontaan in je op?

5. Voel je aan wanneer vernieuwing nodig is?

 

Besluit:

Dit is je totaalscore op alle ondernemerskwaliteiten:

 

Ondernemerskwaliteiten

Score op 10

 Zelfvertrouwen

 

 Onafhankelijkheid

 

 Doorzettingsvermogen

 

 Flexibiliteit

 

 Risico's nemen

 

 Beslissingen nemen

 

 Leiderschap

 

 Creativiteit

 

totaal: